Wat is LOTUS en waarvoor dient het?

Het woord L.O.T.U.S. staat voor Landelijke Opleiding tot Uitbeelding Slachtoffers.

Deze opleiding wordt geexamineerd en gecertificeerd door de bond voor Reddingwezen en E.H.B.O. “het Oranje Kruis” waaronder ook de opleidingen voor het eenheidsdiploma E.H.B.O. vallen.

Het voornaamste doel van LOTUS is om door het uitbeelden van letsels en ziektebeelden de hulpverlener dichter bij de praktijk te brengen.

Lotuskringen nemen hierbij een belangrijke plaats in door opleidingen te verzorgen. In de opleiding tot LOTUS leert men om letsels en ziektebeelden, waarmee hulpverleners in de praktijk geconfronteerd worden, zo echt mogelijk na te grimeren en natuurgetrouw uit te beelden.