Wat is LOTUS en waarvoor dient het?

Het woord L.O.T.U.S. staat voor Landelijke Opleiding tot Uitbeelding Slachtoffers.

Deze opleiding wordt geexamineerd en gecertificeerd door de bond voor Reddingwezen en E.H.B.O. “het Oranje Kruis” waaronder ook de opleidingen voor het eenheidsdiploma E.H.B.O. vallen.

Het voornaamste doel van LOTUS is om door het uitbeelden van letsels en ziektebeelden de hulpverlener dichter bij de praktijk te brengen.

Lotuskringen nemen hierbij een belangrijke plaats in door opleidingen te verzorgen. In de opleiding tot LOTUS leert men om letsels en ziektebeelden, waarmee hulpverleners in de praktijk geconfronteerd worden, zo echt mogelijk na te grimeren en natuurgetrouw uit te beelden. Aan de hand van het gedrag en de antwoorden van het slachtoffer kan de eerste hulpverlenern de juiste diagnose stellen. Door het medisch verantwoord uitbeelden van het letsel kan de hulpverlener de verschijnselen van bepaalde letsels zoals botbreuken, shock, flauwte/bewustzijnsstoornissen enz. (leren) herkennen. Door de juiste enscenering kan de hulpverlener zich een voorstelling maken van het ongevalsgebeuren en kan de hulpverlener leren de situatie te beoordelen en mogelijk gevaar herkennen. 

Onze vereniging stelt zich als doel het opleiden en competent houden van onze leden ten behoeve van het eerste hulponderwijs en deze zoveel mogelijk in te zetten bij de opleiding, training en examinering van de eerste hulpverleners.

Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten waarin onze leden worden opgeleid en op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

 

 

 

  • s.