Main Menu

Home

Geschiedenis van Lotus in Nederland

Geschiedenis van Lotus in Nederland

 

Voor de volledige geschiedenis van Lotus verwijs ik u graag naar de website van onze koepel Lotus Nederland (www.lotus-nederland.org) maar een deel van de geschiedenis wil ik hieronder graag beschrijven.

 

In de 2e wereldoorlog ontstond in Engeland "Casualties Union" Opgericht om met hulp van simulatie-slachtoffers, die wonden grimeerden en letsels uitbeeldden, hulpverleners te trainen. Bij het gouden jubileum van het Oranje Kruis in 1959 werd door een aantal van hen een demonstratie gegeven maar dit werd toen nog geen succes.

 

Bij een demonstratie in 1961 werd de belangstelling voor acterende slachtoffers wel gewekt. In augustus 1962 organiseerde het Oranje Kruis daarom een tweedaagse cursus in het nabootsen van ongevallen.

Toen ook dit een succes bleek, werd besloten tot het samenstellen van een opleiding.

 

De voorbereiding vond plaats in de “Studiecommissie Nabootsen Slachtoffers. Mr. A. Kneepkens, destijds secretaris van de Katholieke Nationale Bond voor EHBO en lid van deze commissie komt de eer toe de naam LOTUS (Landelijke Opleiding tot Uitbeelding Slachtoffers) te hebben bedacht.

Op 23 november 1963 werd gestart met de eerste centrale cursus die gegeven werd in Utrecht. De cursus bestond uit zestien bijeenkomsten en werd gegeven aan 22 gediplomeerde EHBO’ers (uit elke provincie 2). In 1965 telde Nederland de eerste 22 gediplomeerde lotusslachtoffers.

 

Door het hele land werden hierna studiegroepen opgericht waar de opleiding tot geoefend slachtoffer werd gegeven. De geoefende slachtoffers gingen deel uit maken van plaatselijke of regionale Lotus Studiekringen met aan het hoofd een Lotusstudieleider.

Inmiddels is Lotus in de wereld van de hulpverlening niet meer weg te denken. De waardevolle bijdrage voor het EHBO onderwijs is bewezen en Lotus is een begrip geworden.

 

Op 1 maart 1975 werd vanuit het Oranje Kruis de koepel “Organisatie LOTUS” opgericht. Tot mei 2006 waren alle in Nederland actieve Lotuskringen hierbij aangesloten. In mei 2006 is door een aantal Lotuskringen, aanvankelijk allemaal uit Zuid-Holland, een tweede Nederlandse koepel gestart met de naam “Vereniging Lotus Nederland”.

 

Het Oranje Kruis is verantwoordelijk voor het samenstellen van de lesstof, het vaststellen van de eindtermen en de examinering van lotussen.